Turnen

Recreatie turnen

Het recreatie turnen wordt aangeboden op:

  • Zaterdag van 11:15 tot 12:15 uur, vanaf groep 2 tot en met groep 5
  • Donderdag van 17:30 tot 19:30 uur, vanaf groep 5

 

Bij het recreatie turnen gaan wij verder dan de gym. Turnen is een sport waar gewerkt wordt aan kracht, lenigheid, snelheid, uithouding en evenwicht. Enorm belangrijk en handig voor vele andere activiteiten. De turnles begint met een warming-up waar conditie, kracht en lenigheid in voorkomt. Daarna worden er oefeningen gedaan voor de vier basisonderdelen van het turnen: brug, balk, vloer en sprong. De turnsters worden ingedeeld naar leeftijd en niveau volgens de KNGU. Na het opruimen van de toestellen zal er nog een eindspel gespeeld worden om de les af te sluiten.

Eens in de zoveel tijd hebben wij een wedstrijd en dan mogen de ouders komen kijken en gaan wij laten zien wat wij allemaal hebben geleerd! Ben jij benieuwd of dit iets voor jou is? Vraag dan een proefles aan.


Selectie turnen

Het turnen is op woensdagavond van 17:15 tot 20:00 uur en op zaterdag van 15:30 tot 18:00 uur. Het meisjes turnen bestaat uit vier onderdelen: brug, balk, vloer en sprong. Op  deze vier onderdelen wordt er tijdens de trainingen hard geoefend. Ook wordt er  getraind op kracht en lenigheid. Het selectie turnen bestaat uit meisjes van ongeveer 6 tot 16 jaar. De meisjes worden door de trainster van de selectie geselecteerd uit de gymlessen op zaterdag. Er wordt gekeken of de meisjes aanleg hebben voor het turnen. Hierbij wordt vooral gelet op lenigheid, kracht en coördinatie.

Er wordt zo’n 4,5 uur per week getraind, op woensdag en op zaterdag. Op woensdag wordt er getraind in de Klaverhal en op zaterdag in de Turnhal in Leiden. In deze turnhal staan alle toestellen al opgezet en is  een verende vloer en een blokkenbak aanwezig.

Tijdens de lessen wordt  getraind voor wedstrijden. Er zijn regionale wedstrijden en enkele zelf georganiseerde wedstrijden. De regionale wedstrijden zijn individuele wedstrijden hierbij kunnen de turnsters doorstromen naar districtsfinales. De andere wedstrijden zijn individueel of in teamverband.

De selectie bestaat uit meisjes die turnen in de 3de en 4de divisie. Iedereen turnt tegen  eigen leeftijdgenootjes. De jongste (instap, pupil I, pupil II en Jeugd I) hebben een voorgeschreven oefening. De ‘oudere’ meiden, (jeugd II, junior en senior) mogen zelf bedenken welke onderdelen zij bij elk toestel doen, deze moeten wel aan bepaalde eisen voldoen.

Het is niet mogelijk om van buitenaf in te stromen. De meisjes worden door de trainster van de selectie geselecteerd uit de gymlessen op zaterdag en bij het recreatie turnen. Er wordt gekeken of de meisjes aanleg hebben voor het turnen. Hierbij wordt vooral gelet op lenigheid, kracht en coördinatie. Het is niet mogelijk om van buitenaf in te stromen. Als een meisje wil turnen zal ze starten bij de recreatiegym. Voor meer informatie kunt u met een van de bestuursleden bellen.