Contributie

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en wordt met de eerste contributie verrekend. De contributie is per halfjaar bij vooruitbetaling verschuldigd. Daarnaast wordt € 10,40 (t/m 15 jaar) en € 12,70 (16 jaar en ouder) per halfjaar geïnd ten behoeve van de KNGU (Bondscontributie/verzekering).

Contributie bedraagt per 5 maanden voor de jeugd tot 16 jaar
1 lesuur € 52,00
Elk volgend lesuur € 47,00
Contributie bedraagt per 5 maanden voor de jeugd vanaf 16 jaar
1 lesuur € 63,00
Elk volgend lesuur € 58,00
Gymnastieklessen, recreatie turnen en selectie turnen per 5 maanden
Gymles € 52,00
Springuur € 52,00
Recreatie turnen voor meisjes 6+ € 99,00
Selectie turnen 2,5 uur € 122,50
Selectie turnen 4,5 uur € 216,50
Dames- en herenconditietraining € 63,00

Betalen

In september en februari innen wij de halfjaarlijkse contributie via een automatische incasso. Dit gaat via een eenmalige machtiging.

Betalingsregeling

Indien gewenst is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen met de penningmeester Jan Jaap Dieleman, 06-14694363