Contributie

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en wordt met de eerste contributie verrekend. De contributie is per halfjaar bij vooruitbetaling verschuldigd. Daarnaast wordt € 11,60 (t/m 15 jaar) en € 14,30 (16 jaar en ouder) per halfjaar geïnd ten behoeve van de KNGU (Bondscontributie/verzekering).

Contributie voor de jeugd tot 16 jaar per 5 maanden
Per lesuur € 55,00
Contributie voor de jeugd vanaf 16 jaar per 5 maanden
Per lesuur € 66,00
Gymnastieklessen, recreatieturnen, selectie turnen en conditietraining per 5 maanden
Gymles € 55,00
Springuur € 55,00
Recreatieturnen € 110,00
Selectie turnen 2 uur en 45 min € 129,00
Selectie turnen 5 uur en 15 min € 252,00
Dames- en herenconditietraining € 66,00

Betalen

Wij innen de halfjaarlijkse contributie op de helft en tegen het einde van een seizoen (nov/dec en mei/jun) via een automatische incasso. Dit gaat via een eenmalige machtiging.

 

Betalingsregeling

Indien gewenst is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen met de penningmeester (zie | Bestuur SJZ |). Wij wijzen ook graag op het Jeugdsportfonds,welke in sommige gevallen ondersteuning kan bieden.