Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend voor 1 september of voor 1 februari schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie. Via e-mailadres ledenadministratie@sjzgym.nl.

Turnsters van de selectie moeten, als zij zijn ingedeeld in een wedstrijdteam, het wedstrijdseizoen afmaken. Over het seizoen waarin u opzegt bent u nog contributie verschuldigd! Restitutie van contributie is niet mogelijk omdat de vereniging ook de contributie heeft vooruitbetaald aan de Gymnastiekbond (KNGU) en deze niet kan terugvorderen.